Đặt mua vé

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp V-Travel để biết thêm thông tin cũng như đặt vé

V-Travel
1982 Senter Road #B, San Jose, CA 95112.

Telephone: (408) 947-7517 hoặc (408) 925-9395
Fax: (408) 947-0463
Toll free: 1 (855) 855-4609/4615

Visit Us On Facebook