Main Deck

V-Travel
1982 Senter Road #B, San Jose, CA 95112.

Telephone: (408) 947-7517 hoặc (408) 925-9395
Fax: (408) 947-0463
Toll free: 1 (855) 855-4609/4615

Thông tin bổ sung: 
• Tất cả giá bên dưới đã bao gồm Tax/Tips.
• Vé xe bus đi từ San Jose / Sacramento đến bến tàu là $85/người.
• Download: Bảng giá các phòng.

carnival_inspiration_maindeck

  Porthole: $809
  Interior: $779
  Interior: $799
  Oceanview: $859
  Oceanview: $879
Hình ảnh:

54224_interior

- Color: Screen Shot 2014-02-20 at 1.59.40 PM
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $809
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Đã hết vé.

Hình ảnh:

interior4b

- Color: interior4b color
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $779
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 4 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 5 người: Vui lòng gọi.

Hình ảnh:

oceanview6b

- Color: Screen Shot 2014-02-20 at 2.09.05 PM
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $799
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 4 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 5 người: Vui lòng gọi.

Hình ảnh:

oceanview6b

- Color: Screen Shot 2014-02-20 at 1.43.02 PM
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $859
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 4 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 5 người: Vui lòng gọi.

Hình ảnh:

oceanview6b

- Color: Screen Shot 2014-02-20 at 2.12.35 PM
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $879
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 4 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 5 người: Vui lòng gọi.

Visit Us On Facebook