Carnival Inspiration

Carnival Inspiration

Category: .

Description

Đại du thuyền Carnival Inspiration sẽ phục vụ quý vị trong chuyến đi Hội Ngộ Trùng Dương vào thứ sáu ngày 17 tháng 10, 2014.