Thông tin về các loại phòng và sơ đồ

Qúy vị vui lòng click vào đường dẫn bên dưới để download bản giá và sơ đồ các phòng trên du thuyền Carnival Inspiration

Bảng giá các phòng
Sơ đồ

Visit Us On Facebook