Verandah Deck

V-Travel
1982 Senter Road #B, San Jose, CA 95112.

Telephone: (408) 947-7517 hoặc (408) 925-9395
Fax: (408) 947-0463
Toll free: 1 (855) 855-4609/4615

Thông tin bổ sung:
• Tất cả giá bên dưới đã bao gồm Tax/Tips.
• Vé xe bus đi từ San Jose / Sacramento đến bến tàu là $85/người.
• Download: Bảng giá các phòng.

carnival_inspiration_verandahdeck

  Interior: $939
  (OB) (obstructed views) Junior Suite : $1389
  Junior Suite: $1489
Hình ảnh:

interior4b

- Color: 4e
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và thứ 2: $939/người
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599/người

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.

Hình ảnh:

obsuite

- Color: obsuite
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và thứ hai: $1389/người
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599/người

Thông tin về vé:

• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.

Hình ảnh:

js

- Color: JS
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và thứ hai: $1489/người
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599/người

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Đã hết vé.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.

Visit Us On Facebook